Avlshingste i Danmark

Velkommen til Dansk Islandshesteforening hingsteliste!

Hingstelisten består af samtlige islandske hingste med bedækningstilladelse i Danmark.
Ifølge avlsprogrammet/ stambogsreglementet for Dansk Islandshesteforening (DI) (pkt 6.7) er det Avlskomiteen’s opgave at vedligeholde og ajourføre en sådan hingsteliste.

Listen består af 2 afsnit: Hingste på den danske liste og hingste på den internationale liste

Hingste på den danske liste består af hingste, som har meritter svarende til det nuværende stambogsreglement.

Hingste på den internationale liste består af hingste, som har opnået bedækningstilladelse i et EU-godkendt avlsforbund i et andet EU-land, men som ikke har meritter svarende opførsel på den danske liste.

Ved udstedelse af bedækningstilladelse til en islandsk hingst i DK tilstræbes det, at give bedækningstilladelse til den, så den kan opføres på den danske liste. Er dette ikke muligt på baggrund af hingstens egne meritter, så kan hingsten, såfremt den lever op til kravene for bedækningstilladelse i et andet EU-anerkendt avlsforbund, stadigvæk opnå bedækningstilladelse i DK, men på den internationale liste.

På hingstelisten er det tydeliggjort, hvilke krav de enkelte hingste opfylder i forhold til afstamningskontrol, testikelundersøgelse og spatrøntgen.

Alle oplysninger om hingstene stammer fra data i World Fengur (WF). Ønsker man yderligere oplysninger om hingstene, skal man slå dem op i WF. Har du ikke adgang hertil kan du få det gratis ved at melde dig ind i DI.

For at leve op til persondataforordningen har stambogskontoret henvendt sig til alle registrerede hingsteejere for et samtykke til de viste oplysninger sammen med billede og navn på hingsten her på listen.

Der er desuden lagt op til, at hingsteejerne hvert år kan indsende oplysninger om den kommende sæson i forhold til hvor hingsten betjener hopper, om det foregår ved naturlig bedækning eller insemination. Når hingsteejeren indsender oplysninger vil de hurtigst muligt blive lagt op på siden under den aktuelle hingst.

Det er håbet at hingstelisten vil bidrage til overskuelighed og større overblik ved blandt andet valg af hingst for hoppeejerne.

Rigtig god fornøjelse😊.
Stambogskontoret